ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ಯತೋತ್ಸವ್ - ೨೫
ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ಯತೋತ್ಸವ್ - ೨೫

ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ ಆಟ್ವ್ಯಾ ವೊಳೆರಿಂತ್ ಮೆಳವ್ನ್ ೨೫ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ತೀನ್ ದಿಸಾಂಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ (ಫೆಬ್ರೆರ್ ೧೦ ಥಾವ್ನ್ ೧೨ ಪರ್‍ಯಾಂತ್) ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ದಾಂಡೇಲಿ ಶೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರಂಗನಾಥ ಆಡಿಟೋರಿಯಮಾಂತ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೊ. ಮಾ|ಬಾ|ಗ್ರೆಗರಿ (ಅಂಬೆವಾಡಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್) ಹಾಣೆಂ ಗುಮಟ್


Watch Full Video:Inauguration Udupi of Diocese
View More

Blood donation camp at Manipal on 19th Feb.Blood donation camp at Manipal on 19th Feb.
Kemmannu Church - Weekly Announcements.Kemmannu Church - Weekly Announcements.
Funeral on 18 Feb.Funeral on 18 Feb.
Mount Rosary Church Annoucement for the weekMount Rosary Church Annoucement for the week
40th Wedding Anniversary Wishes to Dr. Frank and Mrs. Alice Fernandes40th Wedding Anniversary Wishes to Dr. Frank and Mrs. Alice Fernandes
ಖಾಝಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬ್ ನಿಧನ.ಖಾಝಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬ್ ನಿಧನ.
Free Eye Camp at Mount Rosary, KallianpurFree Eye Camp at Mount Rosary, Kallianpur
Veez Konkani Weekly e-Magazine # 58Veez Konkani Weekly e-Magazine # 58
An Appeal from vittal churchAn Appeal from vittal church
Foundation Stone Laying Ceremony of Nayaab Residency by B. M. Zaffer & fly, Dubai, UAE.Foundation Stone Laying Ceremony of Nayaab Residency by B. M. Zaffer & fly, Dubai, UAE.
Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.
Pedruchi Chavi January 2019Pedruchi Chavi January 2019
Konkani writters workshop in Udupi on 17th Feb.Konkani writters workshop in Udupi on 17th Feb.
Delite Catering, SanthekatteDelite Catering, Santhekatte
Milarchi Laram - Issue Jan 2019Milarchi Laram - Issue Jan 2019
Canara Beach Restaurant Inaugurated at Bengre, Kemmannu.Canara Beach Restaurant Inaugurated at Bengre, Kemmannu.
Funeral Photographs:

Robert lewis (92), St. Theresa B ward, Kemmannu<font color=red><center>Funeral Photographs:<P> </font color=red></center> Robert lewis (92), St. Theresa  B ward, Kemmannu
ROZARICHO GAANCH DECEMBER 2018ROZARICHO GAANCH DECEMBER 2018
Udupi: Congratulations to Raising smiles who won the first place in RED DROP AD- shoot competition..Udupi: Congratulations to Raising smiles who won the first place in RED DROP AD- shoot competition..
Maria TravelsMaria Travels
Welcome to Thonse Naturecure HospitalWelcome to Thonse Naturecure Hospital
Delite Caterers and Delite Event ManagementDelite Caterers and Delite Event Management
An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:

[Comments]

An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:<P> <Center>[Comments]</P> </Center>
Read online Uzvaad:<font color=red> Read online Uzvaad</font color=red>:
For all your travel needs contact Sequeira TouristFor all your travel needs contact Sequeira Tourist
Power Care Services, MoodubellePower Care Services, Moodubelle
Read Online RaknnoRead Online Raknno
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
Udupi TodayUdupi Today
St. Alphonsa of India