18 ಆಯೋಗಾಂಕ್ ತರ್ಬೆತಿ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾಂಚಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ @ Mount Rosary, Kallianpur


Pics: Fr. Anil Fernandes

Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


18 ಆಯೋಗಾಂಕ್ ತರ್ಬೆತಿ

ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ 18 ಆಯೋಗಾಂಕ್ ತಾಂಚಾ ತಾಂಚಾ ಆಯೋಗಾ ವಿಶಿಂ ಸಮ್ಜಣಿಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾಂಚಾ
ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ತರ್ಬೆತಿ ಮೇ 8 , 2017 ಥಾವ್ನ್ ಮೇ 13, 2017 ಪರ್ಯಾತ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಿಂ.

IMG-20170511-WA0036

IMG-20170511-WA0043

IMG-20170511-WA0045

IMG-20170511-WA0046

IMG-20170511-WA0047

IMG-20170511-WA0049

IMG-20170511-WA0050

IMG-20170511-WA0051

IMG-20170511-WA0052

IMG-20170511-WA0053

IMG-20170511-WA0054

Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
Maundy Thursday - St Joseph’s Cathedral :: Abu D
View More

Happy Birthday to Anita Vaz, Bahrain/ KallianpurHappy Birthday to Anita Vaz, Bahrain/ Kallianpur
Mount Rosary Church Annoucements for the WeekMount Rosary Church Annoucements for the Week
Congratulations to SSLC Top Scorers from Milagres, KallianpurCongratulations to SSLC Top Scorers from Milagres, Kallianpur
The Pride in Santhekatte - Last Few FlatsThe Pride in Santhekatte - Last Few Flats
TOYOTA TECHNICAL TRAINING for SSLC with minimum 50% marks in Maths & Science and overall aggregate of 50% and above.TOYOTA TECHNICAL TRAINING for SSLC with minimum 50% marks in Maths & Science and overall aggregate of 50% and above.
Souza’s Mega Festival SaleSouza’s Mega Festival Sale
Booking Open - Jasmine Riverside, KallianpurJasmine Riverside, Kallianpur
Funeral Photo Album

Kemmannites and Rosarians bid tearful Adieu to Tejju Teacher.<font color=red><center>Obituary:<P> </font color=red></center>Theresa Pais (Tejju teacher) age 78, Hampankatte <P> <Center>[Comments]</P> </Center>
Milarchi Lara Souvenir - Ester Issue, April 2017Milarchi Lara Souvenir - Ester Issue, April 2017
Read online Uzvaad:<font color=red> Read online Uzvaad</font color=red>:
Ryan International Comes to MangaloreRyan International Comes to Mangalore
An Appeal

from St. Philomena Hr. Pr. School, Kemmannu.
Comments

An Appeal from St. Philomena Hr. Pr. School, Kemmannu.
Rosaricho Gaanz from Mount Rosary, Dec, 2016 IssueRosaricho Gaanz from Mount Rosary, Dec, 2016 Issue
Booking open at GSJ Galaxy at Santhekatte/KallianpurBooking open at GSJ Galaxy at Santhekatte/Kallianpur
Visit Axis Bank Now open in Kallianpura, SanthekatteVisit Axis Bank Now open in Kallianpura, Santhekatte
For all your travel needs contact Sequeira TouristFor all your travel needs contact Sequeira Tourist
Become a professional or part time trader or take Forex Trading as a hobby. We will provide our assistance to you in your success. Click here to know more....Become a professional or part time trader or take Forex Trading as a hobby. We will provide our assistance to you in your success. Click here to know more....
Power Care Services, MoodubellePower Care Services, Moodubelle
Contact Little Flower Tours and TravelsContact Little Flower Tours and Travels
Ganapahti Co-operative Agricultural BankGanapahti Co-operative Agricultural Bank
Read Online RaknnoRead Online Raknno
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
Udupi TodayUdupi Today
St. Alphonsa of India
Contact for all your Travel, Tours and For Rent a Car

Contact Maria Travels  for all your Travel, Tours and For Rent a Car Mob: 9980889512 or 9819444307

Thanksgiving to St. Lawrance

Thanksgiving to St. Lawrance

AlphySAHARA

Sponsored Albums