ಉಡುಪಿಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಉಡುಪಿಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಸ್ವರ್ಣ ನದಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಹಿನ್ನಿರಿನ ಯಥೆಚ್ಚವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನೀರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೇರುರು, ಹೆರಂಜೆ, ಉಗ್ಗೆಲಬೆಟ್ಟು ಆರುರು, ಕಾರ್ತಿಬ್ಯೆಲು, ಹಾವಂಜೆ, ಮಡಿ, ಉಪ್ಪೂರು, ಭದ್ರಗಿರಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬ್ಯೆಕಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ನದಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಿದೆ. ಹೆರಂಜೆ ಉಗ್ಗೆಲಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಈ ನದಿಗೆ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಕ್ರಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾ

Danvanthri nursing college santhekatte, celebrated children’s day at Planet Mars
Danvanthri nursing college santhekatte, celebrated children’s day at Planet Mars

AICUF of Milagres College Kallianpur visited Planet Mars Foundation(R)
AICUF of Milagres College Kallianpur visited Planet Mars Foundation(R)

ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು: ಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ..

Obituary: Jerald D’souza (72), Karthibail, Kolalagiri,
Obituary: Jerald D’souza (72), Karthibail, Kolalagiri,

ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಗೊಪಲಪುರ ಹಿತ ರಕ್ಷಣ ವೇದಿಕೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಸ್ವಚ್ಚತ ಅಂದೊಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಗೊಪಲಪುರ ಹಿತ ರಕ್ಷಣ ವೇದಿಕೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಸ್ವಚ್ಚತ ಅಂದೊಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಗೊಪಲಪುರ ಹಿತ ರಕ್ಷಣ ವೇದಿಕೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಸ್ವಚ್ಚತ ಅಂದೊಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾ 26 ನವೆಂಬರ್ 2017 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಡೇಲಿ ನೀಡ್ಸ್ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಕಿರ್ಣದ ಎದುರುಗಡೆ ನೆರವೆರಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಶ ಪ್ರೊ ರಿಚ್ಚರ್ಡ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ , ಕಥೊಲಿಕ ಸಭ ಅಧ್ಯಕ್ಶ ವಾಲೆರಿಯನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ, ಲಾಯನ್ಸ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಅಧ್ಯಕ್ಶ ಒಜ್ವಲ

Legal awareness to slum dwellers held at Gopalpura, Santhekatte.
Legal awareness to slum dwellers held at Gopalpura, Santhekatte.

Legal awareness to slum dwellers held at Gopalpura, Santhekatte. Udupi, Nov 13, 2017: Udupi Civil Court of 3rd civil judge and judicial magistrate, 1st class paid a visit to the slum dwellers of Vishal Nagar, near Gopalpura, Santhekatte under the legal awareness day 2017 was held on 12th November 20


Udupi: Traffic congestion and dangers to pedestria
View More

https://issuu.com/austinprabhu/docs/____________111https://issuu.com/austinprabhu/docs/____________111
KEMMANNU CHURCH - Weekly Announcements.KEMMANNU CHURCH - Weekly Announcements.
Milarchi Laram - Issue Jan 2020Milarchi Laram - Issue Jan 2020
Flat for Rent at Gopalpura, Santhekatte, Udupi.Flat for Rent at Gopalpura, Santhekatte, Udupi.
Focus Studio, Near Hotel Kidiyoor, UdupiFocus Studio, Near Hotel Kidiyoor, Udupi
Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.
Delite Catering, SanthekatteDelite Catering, Santhekatte
Canara Beach Restaurant Inaugurated at Bengre, Kemmannu.Canara Beach Restaurant Inaugurated at Bengre, Kemmannu.
Welcome to Thonse Naturecure HospitalWelcome to Thonse Naturecure Hospital
Read online Uzvaad:<font color=red> Read online Uzvaad</font color=red>:
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
St. Alphonsa of India