ಜನವರಿ 3 ರಂದು ಬೆಳ್ಮಣ್ಣು ಮಂಡಲ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವ
ಜನವರಿ 3 ರಂದು ಬೆಳ್ಮಣ್ಣು ಮಂಡಲ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವ

Facilitation of Belman Vijaya Bank staff by JCI Belman
Facilitation of Belman Vijaya Bank staff by JCI Belman

Brief Abbanadka news with pictures
Brief Abbanadka news with pictures

ನಂದಳಿಕೆ-ಅಬ್ಬನಡ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ : ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ನಂದಳಿಕೆ-ಅಬ್ಬನಡ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ : ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ನಂದಳಿಕೆ ಅಬ್ಬನಡ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ : ಜಿಲ್ಲಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯುವ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ನಂದಳಿಕೆ ಅಬ್ಬನಡ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ : ಜಿಲ್ಲಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯುವ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ನಂದಳಿಕೆ ಅಬ್ಬನಡ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ : ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ
ನಂದಳಿಕೆ ಅಬ್ಬನಡ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ : ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

ನಂದಳಿಕೆ-ಅಬ್ಬನಡ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ : ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ
ನಂದಳಿಕೆ-ಅಬ್ಬನಡ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ : ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ

ನಂದಳಿಕೆ-ಅಬ್ಬನಡ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ : ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ವಿತರಣೆ
ನಂದಳಿಕೆ-ಅಬ್ಬನಡ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ : ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ವಿತರಣೆ

Nandalike-Abbanadka Friends Club: Athletics Competition for Karkala Arundaya Special School Children
Nandalike-Abbanadka Friends Club: Athletics Competition for Karkala Arundaya Special School Children

The function of the Nandalike-Abbanadka Friends Club, which always engages in social activity, is appreciative: Karkala rural police deputy inspector Damodar KB. Nandalike-Abbanadka Sri Durgaparameshwari Friends Club (R.D), President of the Association, Nandalay Rajesh Kotian’s 40th birthday c

ನಂದಳಿಕೆ ಜತ್ತೋಟ್ಟು ಸುಂದರಿಯವರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ವಿತರಣೆ
ನಂದಳಿಕೆ ಜತ್ತೋಟ್ಟು ಸುಂದರಿಯವರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ವಿತರಣೆ

ನಂದಳಿಕೆ ಅಬ್ಬನಡ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ : ಯುವಕರಿಂದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ
ನಂದಳಿಕೆ ಅಬ್ಬನಡ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ : ಯುವಕರಿಂದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ

ಕೆದಿಂಜೆ ಶಾಲೆ : ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಕೆದಿಂಜೆ ಶಾಲೆ : ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ನಂದಳಿಕೆ ಅಬ್ಬನಡ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ : ಸಾಮೂಹಿಕ ವಾಹನ ಪೂಜೆ
ನಂದಳಿಕೆ ಅಬ್ಬನಡ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ : ಸಾಮೂಹಿಕ ವಾಹನ ಪೂಜೆ

District Governor Lion Dr. Thallur Shivaram Shetty pmjf, Official Visit to Lions club belman
District Governor Lion Dr. Thallur Shivaram Shetty pmjf, Official Visit to Lions club belman

: If the service of happiness is selfless, our lives will be rewarded. The Lions Club Belman is a role model for the Lion district, which has served in the human minds of the Belman village environment for the last 34 years. Thallur Shivaram Shetty said. The Lions Club Belman community service of

ನಂದಳಿಕೆ ಅಬ್ಬನಡ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ : ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮ
ನಂದಳಿಕೆ ಅಬ್ಬನಡ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ : ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮ

Inauguration and Blessing of Newly renovated  Cemetery at St. Joseph’s Church Belmannu
Inauguration and Blessing of Newly renovated Cemetery at St. Joseph’s Church Belmannu

Inauguration and Blessing of Newly renovated Cemetery was held on 1st November, 5.30 pm. Most Rev. Dr. Jerald Issac Lobo Bishop of Udupi celebrated the mass and Rev. Fr. Prakash Menezes preached on the occasion. Soon after the mass Newly renovated Cemetery was inaugurated and blessed by Rev. Bis

ಗೋವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ನಾಡಿಗೆ ಶ್ರೀ ರಕ್ಷೆ- ನಂದಳಿಕೆ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್
ಗೋವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ನಾಡಿಗೆ ಶ್ರೀ ರಕ್ಷೆ- ನಂದಳಿಕೆ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್

2018ರ ಐಕಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫ್ಲೇಯರ್ ನಿಟ್ಟೆ ವಿನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ
2018ರ ಐಕಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫ್ಲೇಯರ್ ನಿಟ್ಟೆ ವಿನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ

ಶಂಕರಪುರದ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಸೌಹರ್ದಯುತ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮ
ಶಂಕರಪುರದ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಸೌಹರ್ದಯುತ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮ

ನಂದಳಿಕೆ ಅಬ್ಬನಡ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ : ಕೆದಿಂಜೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ
ನಂದಳಿಕೆ ಅಬ್ಬನಡ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ : ಕೆದಿಂಜೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ

Preparatory meeting of Public Hindu Rudra Bhoomi,Punaru, Belmannu
Preparatory meeting of Public Hindu Rudra Bhoomi,Punaru, Belmannu

The Rotary Club Belmann, Hindu Rudra Bhumi Samiti, Gram Panchayat Belmann, Dharmasthala Gramabhivaradhi Scheme (R) Dharmasthala, Grants of Representatives and various organizations of the environment will be renovation of a Hindu Rudra bhoomi in Belmann. There was a preparatory meeting of Public Hi

Prathibha Puraskar at ST. JOSEPH’S CHURCH BELMAN CATHOLIC SABHA UNIT
Prathibha Puraskar at ST. JOSEPH’S CHURCH BELMAN CATHOLIC SABHA UNIT

On Sunday October 2018 Catholic Sabha Belman Gatak organised Prathibha Puraskar to the students who secured distinction. Parish priest Rev Fr Edwin D’Souza presided over the function and handed over the Puraskar and gave a heart touching message to the students. Catholic Sabha President Mrs.Jaci

Thousands of gather condemn proposed toll collection at Belman
Thousands of gather condemn proposed toll collection at Belman

The mass protest called by members of Belman Tollgate Kendra Horata samiti against the state government opposing its decision to collect toll from the commuters in Belman with effect from October 15 started here on Sunday, October 7. Opposition leader of the Legislative Council Kota Srinivas Poojary who joined the protests said, “We will never allow the toll gate to come up over here at any cost.

Brief Belman news with pictures
Brief Belman news with pictures

Brief Belman news with pictures
Brief Belman news with pictures

Brief Belman news with pictures
Brief Belman news with pictures

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕದಿರು ಕಟ್ಟುವ ಮಹೋತ್ಸವ
ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕದಿರು ಕಟ್ಟುವ ಮಹೋತ್ಸವ

Monthi Fest celebration at our St. Joseph’s church Belman
Monthi Fest celebration at our St. Joseph’s church Belman

Monti Fest has cultural significance. It is a harvest festival for them. The feast food is a variety of vegetarian delicacies from locally grown vegetables. Newly grown rice is part of the food today which is symbolically distributed to all our pareishanors after blessinMonti Fest has cultural signi

Newly renovated St Joseph Church inaugurated at Belman
Newly renovated St Joseph Church inaugurated at Belman

The newly renovated St Joseph Church, Belman, was blessed and inaugurated by Dr Gerald Isaac Lobo, bishop of Udupi on Sunday, August 26. He celebrated the Eucharistic Mass with the parishioners and other priests. In his homily, the bishop said, “The dream of Belman parishioners has today come true. This church is the result of much efforts and perseverance of people. This is not just a building,

ಅಬ್ಬನಡ್ಕ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೀಮಂತ ಕಾರ್ಯ
ಅಬ್ಬನಡ್ಕ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೀಮಂತ ಕಾರ್ಯ

Inauguration of Renovated Mini Hall of St. Joseph’s Church and Training Programme.
Inauguration of Renovated Mini Hall of St. Joseph’s Church and Training Programme.

On 19 of August , renovated FR Thomas Dsouza memorial hall of St Joseph church, Belman was inaugurated and blessed by bishop of Udupi diocese Most Rev. Dr. Isaac Lobo along with Parish Priest of Bleman Church, Fr. Edwin and Asst. Parish Priest Fr prakash Menezes followed by training for the ward


Welcome to Thonse Naturecure Hospital
View More

Happy Birthday dear Rev Fr. Lancy Fernandes, SJ.Happy Birthday dear Rev Fr. Lancy Fernandes, SJ.
Milagres cup at Kallianpur on Jan 22nd.Milagres cup at Kallianpur on Jan 22nd.
Mass offered for the soul of ALICE BARBOZAMass offered for the soul of ALICE BARBOZA
Veez Konkani Issuel # 53Veez Konkani Issuel # 53
Udupi: Congratulations to Raising smiles who won the first place in RED DROP AD- shoot competition..Udupi: Congratulations to Raising smiles who won the first place in RED DROP AD- shoot competition..
Veez Konkani WeeklyVeez Konkani Weekly
Newly constructed House for sale at Nejar near Santhekatte.Newly constructed House for sale at Nejar near Santhekatte.
Maria TravelsMaria Travels
Rozarich Gaanch September- 2018Rozarich Gaanch September- 2018
Welcome to Thonse Naturecure HospitalWelcome to Thonse Naturecure Hospital
Delite Caterers and Delite Event ManagementDelite Caterers and Delite Event Management
An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:

[Comments]

An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:<P> <Center>[Comments]</P> </Center>
Read online Uzvaad:<font color=red> Read online Uzvaad</font color=red>:
For all your travel needs contact Sequeira TouristFor all your travel needs contact Sequeira Tourist
Power Care Services, MoodubellePower Care Services, Moodubelle
Read Online RaknnoRead Online Raknno
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
Udupi TodayUdupi Today
St. Alphonsa of India