ಮೊರ್ನಾಚಿ ಖಬರ್ : ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ತೆರೆಜಾ ಪಿರೇರಾ (89), ತೋನ್ಸೆ, ಕಲ್ಲ್ಯಾನ್ಪುರ್


Kemmannu News Network, 24-07-2020 14:10:31


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


ಮೊರ್ನಾಚಿ ಖಬರ್ : ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ತೆರೆಜಾ ಪಿರೇರಾ (89), ತೋನ್ಸೆ, ಕಲ್ಲ್ಯಾನ್ಪುರ್

ಪತಿಣ್ ದೆವಾದಿನ್ ತೊಮಾಸ್‌ ಪಿರೇರಾಚಿ, ಆವಯ್ ಸೆಲಿನ್/ದೆ.ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಫುರ್ಟಾಡೊ, ವಾಯ್ಲೆಟ್/ಮಾರ್ಕ್ ಡಿಸೋಜಾ, ದೆ.ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಹಿಲರಿ ಪಿರೇರಾ/ಮೇಬಲ್, ವಿನ್ನಿ/ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಗೊಡ್ವಿನ್ ಪಿರೇರಾ/ಅನಿತಾ ಆನಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಪಿರೇರಾ/ಅನಿತಾ ಹಾಂಚಿ,

ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ. ಮೋರ್ನ್ ತೊಣ್ಶ್ಯಾಂ ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಆಸಾ. ಮೊರ್ನಾವಿಧಿಚೊ ವೇಳ್ ನಮಿಯಾರುಂಕ್ ನಾ.

ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಕೋವಿಡ್-19 ನಿಯಮಾವಳೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಮೊರ್ನಾಘರ್ಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್ಯೆತ್.

ಕೋವಿಡ್-19 ನಿಯಮಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ


* ಮೊರ್ನಾವಿಧಿಂತ್ 20 ಜಣಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಜಣಾಂನಿ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ದೆಕುನ್, ತಾಚೆ ಒಯ್ಲೆಂ ಮೊರ್ನಾಘರಾಚ್ ವಚೊನ್ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್ನ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಭುಜ್ವಣ್ ಪಾಟಂವ್ಚಿ.

* ವಾಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ನಿನ್, ವಾಡ್ಯಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂನಿ, ಮೋರ್ನ್ ಮಾತಿಯೆಕ್ ದೆಂವಂವ್ಕ್ ಚವ್ಗ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ (ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಮನಿಸ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ನಾಕಾ) ಮಾತ್ರ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೂಚನ್ ಆಸಾ.

* ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಫೋಟೊ ಕಾಡ್ತಲ್ಯಾಂನಿ ದೈಹಿಕ್ ಅಂತರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಲೆ ಫೊಟೊ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಡ್ಚೆ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾನಾ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ.

* ಮೊರ್ನಾಘರಾ ವೆತಾನಾ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಡ್ಡಾಯೆನ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ.

* ಮರಣ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯೆ ಪಾಸತ್ ಮೌನ್‌ಪಣಿಂ ಮಾಗಾ. ಎದೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಪವಿತ್ರ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಸೆವ್ತಾನಾಂಚ್ ’ಆಮೆನ್’ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಪವಿತ್ರ್‌ಸಭೆಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಮೊರ್ನಾಘರಾ ಮಾಗ್ಣಿಂ-ಕಂತಾರಾಂ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಆಡಾಯಾ.

* ಫುಲಾಂ-ವಾತಿ ವ್ಹರಿನಾಕಾತ್. * ಆಗ್ಮೆಂತ್ ದವರಿನಾಕಾತ್, * ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿಚೊ ಸ್ಪರ್ಶ್ ನಾಕಾ.

* ದುಕೇಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಭುಜ್ವಣ್ ಪುರೊ, ದೈಹಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಆಡಾಯಾ. * ಮೊರ್ನಾಘರಾ ಜಮೊ ಜಾಯ್ನಾಕಾತ್.

ದಯಾಕರುನ್ ನಿಯಮಾಂ ಪಾಳಿನಾಸ್ತಾನಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ರಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಶಿರ್ಕಾಯ್ನಾಕಾತ್.

Theresa Pereira (89), wife of the late Thomas Pereira, mother of Celine / the late Edward Furtado, Voilet / Mark D’Souza, the late Wilfred Pereira, Hillary / Mable Pereira, Vinnie / Vincent Rodrigues, Godwin / Anita Pereira and Pradeep / Anitha Pereira, passed away on Friday July 24, 2020.

Funeral cortege leaves residency at Thonse for Milagres Cathedral, Kallianpur on Saturday, July 25 at 11.30 am followed by final rites and burial ceremony.


Contact :   +91 99876 68689,  98677 49091

 

Daijiworld.com will bring the live web streaming on Saturday, July 25 from 11.45 am onwards. 

Comments on this Article
Patrick l. Lewis, Thonse-Kallianpur/Dubai Sat, July-25-2020, 12:00
Please my heartfelt condolences. May her soul rest in peace.6eo79
Agree[1]
Florine, Kemmannu/Mumbai Fri, July-24-2020, 5:40
Dear Celine, Violet, Hilary and all fly members it’s sad to hear the news of your mom. Please accept our heartfelt condolences. May her soul rest in peace. Amen.
Agree[2]
Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
BIGGEST FLOOD IN 46 YEARS, KEMMANNU - UDUPI
View More

Now Open - Kallianpura Rotary Dialysis Center at Goretti Hospital, Santhekatte.Now Open - Kallianpura Rotary Dialysis Center at Goretti Hospital, Santhekatte.
Computerised Clinical Laboratory, Kemmannu.Computerised Clinical Laboratory, Kemmannu.
Milarchi Lara - Bulletin Issue July 2020.Milarchi Lara - Bulletin Issue July 2020.
Cut down your medical expenses. With Manipal Arogya CardCut down your medical expenses. With Manipal Arogya Card
Choice Furniture vast household showroom opens at Santhekatte, KallianpurChoice Furniture vast household showroom opens at Santhekatte, Kallianpur
Focus Studio, Near Hotel Kidiyoor, UdupiFocus Studio, Near Hotel Kidiyoor, Udupi
Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.
Delite Catering, SanthekatteDelite Catering, Santhekatte
Welcome to Thonse Naturecure HospitalWelcome to Thonse Naturecure Hospital
St. Alphonsa of India