ಹೂಡೆಯ ಸಾಲಿಹಾತ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವಕಾಲೇಜು ಶೇ  97.87 %


Kemmannu News Network, 14-07-2020 11:10:51


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


ಹೂಡೆಯ ಸಾಲಿಹಾತ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವಕಾಲೇಜು ಶೇ  97.87 % ¥sóÀಲಿತಾಂಶ

ತೋನ್ಸೆ-ಹೂಡೆಯ  ಸಾಲಿಹಾತ್ ಬಾಲಕಿಯರ  ಪದವಿ ಪೂರ್ವಕಾಲೇಜು  2019-20 ನೇಶೈಕ್ಷಣೆಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಶೇ 97.87 %gಷ್ಟುÀ ¥sóÀಲಿತಾಂಶ  ಪಡೆದಿದೆ.

ಒಟ್ಟುವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 15 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುನ್ನತಶ್ರೇಣೆಯಲ್ಲಿ , 28 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ , 03 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ದ್ವಿತೀಯದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿಉತ್ತೀರ್ಣಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.ಕಲಾ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 100 % ¥sóÀಲಿತಾಂ± ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಕಾನ್546/600 (91%) , ವಾಣೆಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಐಶಾ ಪರ್ವಿನ್572/600 (95.33%) , ಮುಝ್ನಾಝೈನಬ್572/600 (95.33%) , ಸಿಮಾಝ್ ಪರ್ವಿನ್566/600 (94.33%) , ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ¥sóÁತಿಮಾ ¥sóÀಝೀಲಾ564/600 (94%) , ಸುಹಾ ¥sóÁತಿಮಾ 541/600(90.16%).

Simaz Parveen 566(94.33%)com

Fathima Fazeela 564(94%) Sci

Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
Novena and Mass in konkani- Nativity of Mary (Day
View More

Now Open - Kallianpura Rotary Dialysis Center at Goretti Hospital, Santhekatte.Now Open - Kallianpura Rotary Dialysis Center at Goretti Hospital, Santhekatte.
Computerised Clinical Laboratory, Kemmannu.Computerised Clinical Laboratory, Kemmannu.
Milarchi Lara - Bulletin Issue July 2020.Milarchi Lara - Bulletin Issue July 2020.
Cut down your medical expenses. With Manipal Arogya CardCut down your medical expenses. With Manipal Arogya Card
Choice Furniture vast household showroom opens at Santhekatte, KallianpurChoice Furniture vast household showroom opens at Santhekatte, Kallianpur
Focus Studio, Near Hotel Kidiyoor, UdupiFocus Studio, Near Hotel Kidiyoor, Udupi
Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.
Delite Catering, SanthekatteDelite Catering, Santhekatte
Welcome to Thonse Naturecure HospitalWelcome to Thonse Naturecure Hospital
St. Alphonsa of India
Kemmann.com Face Book

Click here for Kemmannu Knn Facebook Link

Sponsored Albums