|
Select Date         
Happy Birthday
19/12/2012
Rhea

Rhea,
Loving Rhea,

Many Many happy returns of the day.....

May the Lord Almighty shower his blistful and choicest blessings upon you and keep you always healthy and cheerful mood....

Let all your dreams come true this year......
God Bless u..

With basket ful of kisses tight hugs from :
Mie,uncle Archi,aunty Nirmala
Arnold Nikhil.

From, nikhil menezes, kemmannu

Happy Birthday
19/12/2012
Rhea

Rhea,
Happy Birthday Dear Rhea,May the Good Lord bless you and keep you always happy,

Have a wonderful day

Lots of Love and Kisses from, Mai,Clarice autny,Stany uncle and Sam

From, Stanley, Kemmannu/Dubai

Happy Birthday
19/12/2012
Darling Rhea

Darling Rhea,
With every passing year you grow naughtier, smarter, cleverer, more beautiful, more caring, more fun and more mature.Happy Birthday dear daughter.
On your Birthday today, we hope that your happy times multiply, difficult times divide, successes add up.May the Lord bless you always!!!!.
Lots of love,
Dad and Mom.

From, sydney/veena, Dubai /kmn

Happy Birthday
17/12/2012
reena sweeta mathias

reena sweeta mathias,
Dear Sweeta Reena Mathias
wish you a very happy birthday .may the almighty god bless you and keep you in good health and happy and peace.may you have many more to come.
wishing u all the best from joel mathias, eliza mathias, mr michael mathias {parents) pilar, baba ryan,merlyn melita mathias sunil jenifer .

From, joel mathias pilar, pilar

Happy Birthday
17/12/2012
Sweeta Reena Mathias

Sweeta Reena Mathias,
Dear Sweeta Reena Mathias
wish you a very happy birthday .may the almighty god bless you and keep you in good health and happy and peace.may you have many more to come.
wishing u all the best from Jenifer Sunnil mascarenhas (parents)eliza mathias, mr michael mathias (grand parents) pilar, baba ryan,merlyn melita mathias ,joel mathias, rtn michael mathias fly pilar
From, RTN MICHAEL MATHIAS SHIRVA ROTARY, PILAR SHIRVA

From, RTN MICHAEL MATHIAS SHIRVA ROTARY, PILAR SHIRVA

Happy Birthday
15/12/2012
Mrs.Usha S.Shetty Mangalore

Mrs.Usha S.Shetty Mangalore,
ಉಶಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ,
ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.ಈ ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದಂದು ನೀವು ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿ,ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಶೆ, ಆಖಾ೦ಕ್ಶೆ ಕನಸ್ಸುಗಳೆಲ್ಲ ನೆನಸಾಗಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ,ಸುಖ, ಸಮ್ರದ್ದಿ ಮತ್ತು ಶಾ೦ತಿಯನ್ನು ಆ ಭಗವ೦ತ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲೆ೦ದು ಹಾರೆಯ್ಸುವೆವು. ನೀವು ತೆಗೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊ೦ದು ಹೆಜ್ಜೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಾದ ಸುರೇಶ್,ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಾದ
ಹಾರ್ದಿಕ ಅಳಿಯ ಚೇತನ್ ಮತ್ತು ಕಿರಿ ಮಗಳು ಹರ್ಶಿಕ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನ೦ದನ ವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಶೆ.
ಪುಟ್ಟುದ ದಿನತ್ತ ಸೋಲ್ಚೇಲ್.ಆ ಭಗವ೦ತ ಇರೆನ್ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಡ್,ಇರೆನ ಕನಸುಲೇನ್ ಜ್ಯಾರಿ ಮಾಲ್ಪಾಡ್,ಇರೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ,ಜೀವನಟ್ ಸುಖ ಸ೦ತೋಶ ಕೊರಡ್ ಪ೦ಡ್ತ್ ಎ೦ಕುಲು ದೇವೆರೆಟ್ ಪ್ರಾರ್ತನೆ ಮಾಲ್ತೊ೦ದುಲ್ಲ.

ಇತಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸವಿ ನೆನಪುಗಳಿ೦ದ,
ಸನ್ನಿ ದಕ್ಕ,ಅತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಶಿತ
ಬೆ೦ಗಳೂರು

From, Simon Lasrado, Sullia/Bangalore

Happy Birthday
11/12/2012
Dear Roney/Dad

Dear Roney/Dad,
Dear Roney/Dad

Here’s a wishing a success and happiness,
Today and Always.May you live happily forever.

Happy Birthday!

From,

Gretta ,Garey and Rio

From, Dear Roney/Dad, Dubai/Kemmannu

Happy Birthday
09/12/2012
Macky

Macky,
Dearest Macky Baba


"Happy Birthday to You"

Many many Happy returns of the Day


Lots of love Blessing From
Michael Uncle
Collen Aunty
Connel Mishu
"Rose-Land" Kemmannu

From, Michael fernandes, Kemmannu-Sharjah

Happy Birthday
09/12/2012
Mc Lean Fernandes

Mc Lean Fernandes,
Most Adorable darling Mc,

Wishing You A happiest birthday in your life.

May the Lord Almighty god bless you this special day abundantly and keep you happy healthy always may all wishes come true this special day we wish you every day full of sunshine love and happiness throughout your life..

"HAVE A JUBILANT DAY"

With Dollars of Love and Kisses from

Melwyn Fernandes
Ida Melwyn Fernandes
Melaida Fernandes
"Mc Melaida" Kemmannu

From, Melwyn Fernandes, Kemmannu/Abudhabi

Anniversary
09/12/2012
REV. FR. RONSON D’SOUZA CSC

REV. FR. RONSON D’SOUZA CSC,
DEAR FR. RONS CSC
CONGRATS TO YOU.
AS YOU COMPLETE ONE YEAR AS A PRIEST WE WISH YOU ’CONGRATULATIONS’
MAY GOD SHOWER HIS BLESSINGS ON YOU ALWAYS AND IN YOUR MINISTRY.
HAVE A GREAT DAY.

From, D’SOUZA FAMILY, KALLIANPUR

Happy Birthday
03/12/2012
Baby Ahanna

Baby Ahanna,
Dear Baby Ahanna
Belated B’day Wishes to you.
May God Bless You with Good health and peace of Mind.
wishes from
dad and Mom - KUwait
Aba and mai ---Thonse Kallianpur
aba n Mai - kemmannu
uncle aunties, and cousins

From, D’SOUZA FAMILY, KALLIANPUR

Happy Birthday
03/12/2012
Juliana Monteiro Arva Belthangady

Juliana Monteiro Arva Belthangady,
ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಮೌಶೆ/ಜಿಲ್ಲಿ ಆ೦ಟಿ/ಮಾ೦ಯ್,

ಆಜ್ ತುವೆ೦ ಆಚರ್ಸು೦ಚಾ ತುಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ 75 ವ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಕ್ ಆಮ್ಚೆ ರಾಸ್ ರಾಸ್ ಉಲ್ಲಾಸ್. ಮಾಗ್ತಾಂವು ತುಕಾ ಭಾಗಿ-ಸುಖಿ-ಸಂತೋಸ್ಭಾರಿತ್ ವೊಜ಼್ರಾಳಿ ಜಲ್ಮಾ ದಿವಸ್. ಸರ್ವೆಸ್ಪೊರ್ ದೇವ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂನಿ ತುಕಾ ಸದಾ೦ಚ್ ರಾಕೊವ್ನ್ ವೊರು೦ವ್ದಿ. ತುಕಾ ಮೋಗ್,ಮಾಯ್ಪಾಸ್, ಬೊರ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆ೦ ಲಾ೦ಬ್ ಆವ್ಕ್ ಅನಿ೦ ಸಮದಾನ್ ಲಾಬೊ೦ವ್ದಿ. ಶಾ೦ತಿ ಸಮ್ರದ್ದಿ ಅನಿಕ್ ತ್ರಪ್ತಿ ಭರೊನ್ ನ೦ದನ್ ಜಾವ್ದಿ ತುಜಿ ಮುಕ್ಲಿ ಜಿಣಿ ಮುಣ್ ಮಾಗ್ತಾ೦ವು. ಹ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ವೊಜ಼್ರಾಳಿ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ತುವೆ೦ ಕಾಡ್ಚೆ೦ ಹರ್ಯೇಕ್ ಮೇಟ್ ತುಜೊ ಪೂತ್ ಸುರೇಶ್, ಸುನು ಜ್ಯೋತಿ ಅನಿಕ್ ನಾತು ಸಾ೦ಗಾತಾ,ಸುಖಾನ್,ಸಮಾದಾನೆನ್ ಅನಿಕ್ ಸೊ೦ತೊಸಾನ್ ತುಜೆ೦ ಜೀವನ್ ನ೦ದನ್ ಜಾ೦ವ್ದಿ ಮುಣ್ ಆಮ್ಚಿ ಆಪೇಕ್ಶಾ. ಆಖೇರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪೊಯ್ಲೆ೦ ಪೊರ್ತ್ಯಾನ್ ತುಕಾ ತುಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಜ಼್ರಾಳಿ 75 ವ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾ " ಹೆಪ್ಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ" ಮುಣೊವ್ನ್ ತುಕಾ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ತಾ೦ವು

ಚಿಯರ್ಸ್ ಮೌಶೆ/ಜಿಲ್ಲಿ ಆ೦ಟಿ/ಮಾ೦ಯ್,
.
ತುಕಾ ಸದಾಂಚ್ ಬೊರೆo ಮಾಗ್ಚಿo
ಹಿಲ್ಡ,ಸನ್ನಿ ಆನಿಕ್ ಆಶಿತ
ಬೆಂಗಳೂರ್

From, Simon Lasrado, Sullia/Bangalore

Happy Birthday
02/12/2012
Fr.Arokia Nathan Bangalore

Fr.Arokia Nathan Bangalore,
Dear Father Nathan,

Happy birthday and many happy returns of the day.May God bless you abundantly and may He give you strength,courage and wisdom to work more and more years in His Vineyard and to serve for your parishioners of St.Peter’s Church Rustham Bhagh Bangalore.

இனிய பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துக்கள் பாதர் ஆரோகிய னாதன்.
ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಫ಼ಾದರ್ ಅರೋಗ್ಯ ನಾದನ್..
जनम दिन का मुभारक फ़ादर नादन
జన్మదిన శుభాకాంక్షలు / పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు
ജന്മദിനാശംസകള്‍
سالگِرہ مبارک

With all the good wishes
Simon Lasrado and family
Bangalore

From, Simon Lasrado, Sullia/Bangalore

Congratulations
02/12/2012
Rixon Lobo and Jane Pinto

Rixon Lobo and Jane Pinto,
Dear Rixon(Lobo) and Jane (Pinto)

Two hands to hold onto forever,
Two arms to be embraced by eternally,
Two eyes to gaze into for always,
Two lips to kiss so passionately.

Two souls fused by commitment,
Two names written in the stars above,
Two lives intertwined by God,
Two hearts joined by the purest of love.

Wishing you both happy married life and
May God’s choicest Blessing be showed on you

With best wishes
Sunny uncle,Hilda aunty and Ashita
Bangalore

From, Simon Lasrado, Sullia/Bangalore

Anniversary
30/11/2012
Dear Rony   Pemmy

Dear Rony Pemmy,
May all you dreams come true...

May your life be full of beautiful surprises...

In the company of each other,

May you enjoy every bit of life!

On this special and wonderful Day...

Here’s wishing you very

HAPPY ANNIVERSARY!

With lots a luv wishes from
Loving Daughter Rupal,
Mummy, Heri, Shobha, Hezlin Hensil
Agnel, Shammy, Alreya Anya.

From, Agnel, Kemman/ Mumbai

Anniversary
30/11/2012
Rony and Premilla (Mom and Dad)

Rony and Premilla (Mom and Dad),
Dear Mom and Dad,

Love and marriage
has been a long and difficult road.
Faith has been your carriage;
God has lightened your load.
Together you have progressed
to your 23rd year, with the words of
God whispering in your ear.
Your one life together have you both united,
but the joys to come have just been sighted.
I love you both for being young at heart,
and making an oath never to depart.
You belong side by side, your passion strong
with nothing to hide.
Happy anniversary
Mom and Dad.

With love
your daughter Rupal Doha - Qatar
Mai,Harry uncle,Shoba aunty,Hazlin and Hensil Nejar
Agnello uncle,Shammi aunty,Alreya and Anya Mumbai.

From, Rupal Aroza, Kemmannu/ Doha - Qatar

Happy Birthday
30/11/2012
Prakash D’souza

Prakash D’souza,
Hi Prakash,

Happy Birthday and Many happy returns of the day, God Bless you dear.

From, Kemmannu Friends, Dubai

Happy Birthday
30/11/2012
Sr.Zelie/Rosely Saldanha Greater Noida,UK

Sr.Zelie/Rosely Saldanha Greater Noida,UK,
Dear Rosely/Sister aunty,

Dees thujya zalmacho,
Dees vodha khoxecho
Happy Birthday munovn ugdas karthavum thuzo
Sargar anjyancho,
saad ghalthath borya jiniyecho

Sounsar chaar disancho,
Hasvon kelovn sarcho
Dev Baapan aplem bhesavum thujer galcho
Kithyak ho Zolmacho dees tuzo,
Amka sakndainki bov mogacho.

S stands for sincerity, that your world is filled with,
I stands for intelligent, of your mind that makes you so rich.
S stands for strong, that describes your heart best,
T stands for talented, that makes you stand out from the rest.
E stands for encouraging, just the way you always do,
R stands for rare, and our dearest SISTER that’s true.

Happy Birthday to you

With best wishes,
Hilda,Sunny and Ashita
Bangalore

From, Simon Lasrado, Sullia/Bangalore

Happy Birthday
29/11/2012
Happy Birthday Denver

Happy Birthday Denver,
On this special day, We wish you all the very best,all the joy you can ever have and may you be blessed abundantly today,
tomorrow and the days to come!
May you have a fantastic birthday and many more to come....

HAPPY BIRTHDAY DENVER

Lots of love: Lester (Bro), Henry (Dad), Shyla (Mom)

From, Shyla Andrade Nazareth, Dubai/kemmannu

Happy Birthday
29/11/2012
Denver

Denver,
For a special boy, whos turning ELEVEN today, wishing you a day thats frosted with love and sprinkled with fun! HAPPY 11th BIRTHDAY Denver!!

With loads of love n kisses from
Larissa!

From, Larissa, Dubai

Happy Birthday
29/11/2012
Denver Nazareth,Dubai

Denver Nazareth,Dubai,
Dear Den ,
On this special day lets go down the memory lane and celebrate those awesome moments we had together. Have a superb birthday and a fantastic year ahead of you.
HAppy birthday Den..
Loads of love,hugs n kisses from
Larissa,Rebecca,Denal,Melony and Melissa.

From, Larissa Andrade, Dubai/Udupi

Happy Birthday
29/11/2012
Denver Nazareth,Dubai

Denver Nazareth,Dubai,
Dear Denver
You’re the twinkle of our eyes, the hope of our hearts, the dream of our souls and the most amazing Nephew we could ever have. Have a happy and fun-filled Birthday!
Happy happy birthday darling denver!
Love from-
Pop:Lawrence Andrade,Kemmannu
Uncles:Sunil,Walter,Raymond and Tony
Aunties:Pramila,Helen,Lona,and Edna

From, Lona Andrade, Udupi

Anniversary
26/11/2012
Friona Zeema and Rayan D rsquo;Silva,Bangalore

Friona Zeema and Rayan D’Silva,Bangalore,
Dear Zeema and Rayan,

Have a Happy Anniversary
A day that’s filled with fun
And remember the day
That you two became one!

Wishing you the very best,
A wonderful day and all the rest
Good health, good cheer, good luck, good friends,
And happiness that never ends.

Love brought you together
As husband and wife
And gave each of you
A best friend for life

Happy First Wedding Anniversary

With anniversary wishes
Sunny uncle,aunty and Ashita
Bangalore

From, Simon Lasrado, Sullia/Bangalore

Happy Birthday
26/11/2012
Jerome Quadros

Jerome Quadros,
At the end it’s not the years the at matter,it’s life in your years

May golden moments fill up your day

May you be showered with love...
Peace and good health...

Today and in many more years to come...

Happy 50th birthday

From, Anitha,Astril,Pearl, nejar

Happy Birthday
26/11/2012
Mr. WILSON D’SOUZA

Mr. WILSON D’SOUZA,
DEAREST WILS,
Many many happy returns of the day.
May god bless you abundantly with his choicest blessings.
We wish you all the success and happiness today and throughout your life.
May all your wishes come true and you may have wonderful days ahead....

WISHES FROM
YOUR BROTHERS AND SISTERS

From, D’SOUZA FAMILY, MUMBAI

Happy Birthday
26/11/2012
Mr. WILSON D’SOUZA

Mr. WILSON D’SOUZA,
DEAR WILSON
ಆಜ್ ತುವೆ೦ ಆಚರ್ಸು೦ಚಾ ತುಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಕ್ ಆಮ್ಚೆ ರಾಸ್ ರಾಸ್ ಉಲ್ಲಾಸ್.ಮಾಗ್ತಾಂ ತುಕಾ ಭಾಗಿ-ಸುಖಿ-ಸಂತೋಸ್ಭಾರಿತ್ ಜಲ್ಮಾ ದಿವಸ್. ಸರ್ವೆಸ್ಪೊರ್ ದೇವ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂನಿ ತುಕಾ ಸದಾ೦ಚ್ ರಾಕೊವ್ನ್ ವೊರು೦ವ್ದಿ. ತುಕಾ ಮೋಗ್,ಮಾಯ್ಪಾಸ್, ಲಾಂವ್ ಆವ್ಕ್, ಭಳ್-ಭಲಾಯ್ಕಿ, ಸಮಾಧಾನ್ ,ಅ೦ಗಡಿ-ತೋಟಚ್ಯಾ ಕಾಮಾ೦ತ್ ಜಯ್ತ್ ಮೊಳೊ೦ವ್ದಿ ಮುಣ್ ಮಾಗ್ತಾ೦ವು.
WISHES FROM
WIFE-JYOTI AND DAUGHTER JESLYN---BORIVLI
PAPPA, MAMMA, AUNTY ----THONSE
WILMA - PRASHANTH -----DUBAI
DESMOND-----DUBAI
DELIA-MARTIN-AHANA----KUWAIT
FR. RONS CSC ----DAHISAR
SAS, JOY-DORA, ROYSTEN-----BORIVLI

From, D ’SOUZA FAMILY, THONSE

Happy Birthday
24/11/2012
Anita Shanthi Pinto,Bangalore

Anita Shanthi Pinto,Bangalore,
Dear Anita,

On your birthday, special one,
We wish that all your dreams come true.
May your day be filled with joy,
Wonderful gifts and goodies, too.

We wish you fine and simple pleasures.
We wish you many years of laughter.
We wish you all of life’s best treasures.
We wish you happily ever after.
So Happy Birthday, and many more.

With best wishes,
Your well wisher and my family
Mangalore

From, A well wisher, Mangalore

Anniversary
22/11/2012
Camil   Rosy Fernandes

Camil Rosy Fernandes,
Most Precious MoM and DaDa,

Wishing both of you A happy 48th Wedding Anniversary!!!!!

May the lord almighty shower his choicest and blistfull blessings upon both of you and keep you always healthy and cheerful mood.

"HAVE A JOVIAL DAY"

With tight hugs and kisses from

Melwyn Fernandes
Ida Melwyn Fernandes
Mclean Fernandes
Melaida Fernandes
"Mc Melaida" Kemmannu

From, Melwyn Fernandes, Kemmannu/Abudhabi

Happy Birthday
14/11/2012
Fr.Charles Lasrado,SJ Italy,Rome

Fr.Charles Lasrado,SJ Italy,Rome,
Dear Fr.Charles Lasrado,

Happy birthday and many happy returns of the day.
May God bless you with full of Grace,
give you courage,strength and wisdom to work more
and more years in His Vineyard(educational institutions).
May all your dreams come true today and always.
All the best in future Father.

Extra special wishes
For an extra special day,
For an extra special person like you
May you have much happiness
in every single way

May your birthday bring you
As much as happiness
As you give to everyone
Who knows you

Happy Birthday

Wishes from
Sunny(Simon), Matilda and Ashita
Bangalore

From, Simon Lasrado, Sullia/Bangalore

Season's Greeting
13/11/2012
to all our friends and roterians

to all our friends and roterians,
Hearty wishes to you and your family on the festival of lights ....May all your happiness light up and sorrows burn out. HAPPY Diwali

From, president and members shirva rotary, shirva

Happy Birthday
13/11/2012
Jessy Dsouza

Jessy Dsouza,
Happy Birthday! I wish and pray that God give you gud health and protection, more wealth and prosperity 2 help people in needs, continues happiness, protection and peace of mind and most of all May God address what your heart desire… God Bless and take care

best wish-vinod,laveena,elroy,and all dsouza family

From, vinod cutinho, kemmanu-dubai

Happy Birthday
13/11/2012
Laveena Cutinho

Laveena Cutinho,
Many many happy returns of the day. May the time bring success, joy and glory for you. Have great time ahead. and here is the cake to celebrate your birthday Joyful Happy Birthday laveena

From, vinod cutinho, kemmanu-belle

Happy Birthday
11/11/2012
ROYAL LOBO

ROYAL LOBO,
ಮಾಗ್ತಾಂ ತುಕಾ ಭಾಗಿ-ಸುಖಿ-ಸಂತೋಸ್ಭಾರಿತ್ ಜಲ್ಮಾ ದಿವಸ್
Many many More Happy Returns of the Day
May God shower his choicest blessings on you always and may all your dreams come true.May Almighty God keep you in good health and happiness always,Have a wonderful day.Have a very happy Birthday .........
JESVITA NOVEL JANET LOBO

From, NOVEL LOBO, doha qatar

Season's Greeting
11/11/2012
Dear ALL

Dear ALL,
HAPPY DEEPAVALI to you and your Family.

From- President ,Vice President,Secretary,Treasurer,Joint Secretaries,Directors and Office Manager UDUPI CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY.

From, UDUPI CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY., Udupi

Happy Birthday
11/11/2012
Felcy D’Souza PRO St.John’s Hospital Bangalore

Felcy D’Souza PRO St.John’s Hospital Bangalore,
Dear Felcy,

May this birthday be your best birthday ever,
Full of light and laughter,
Diwali fireworks explosion of joy.

May this birthday live in your memory forever,
Creating happiness and satisfaction
Whenever you remember it.

On behalf of Helping Hand Volunteers of
St.John’s Medical college Hospital
I take this opportunity to wish you happy birthday.
May God bless you abundantly and
May all your dreams come true

Happy, happy birthday.

With sparkling and crackling wishes,

Simon Lasrado and family
Bangalore

From, Simon Lasrado, Sullia/Bangalore

Happy Birthday
11/11/2012
Royal lobo

Royal lobo,
DEAR SON
MANNY MANNY HAPPY RETURNS OF THE DAY. MAY GOD BLESS U ALL YOUR PATH AND GUIDE YOU THROUGHOUT.
ENJOY YOUR DAY.

From, helen lobo, kemmannu/qatar

Season's Greeting
10/11/2012
To all my friends and roterians

To all my friends and roterians,
Hearty wishes to you and your family on the festival of lights ....May all your happiness light up and sorrows burn out. HAPPY Diwali.

to my friends and roterians and the

all indian citizions all over the world wish u happy diwali from rtn michael mathias shirva rotary zone 3 dist 3180 karnataka

From, Rtn Michael Mathias Shirva Rotary, Pilar Shirva

Happy Birthday
10/11/2012
HELEN LOBO

HELEN LOBO,
ಮಾಗ್ತಾಂ ತುಕಾ ಭಾಗಿ-ಸುಖಿ-ಸಂತೋಸ್ಭಾರಿತ್ ಜಲ್ಮಾ ದಿವಸ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಲಾಂವ್ ಆವ್ಕ್, ಭಳ್-ಭಲಾಯ್ಕಿ,ಸಮಾಧಾನ್ ,ಕಾಮಾಂ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಜಯ್ತ್-ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಂವ್. ದೆವಾಚ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂನಿ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಆಶೆಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ತುಕಾ ಮೋಗ್,ಮಾಯ್ಪಾಸ್, ಆಶಾ. ತುಕಾ ಸದಾಂ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾ...
Jesvita Novel Janet lobo

From, NOVEL LOBO, doha qatar

Happy Birthday
10/11/2012
HELEN LOBO

HELEN LOBO,
DEAR HELEN
HAPPY BIRTHDAY ,MANNY BLESSINGS AND WISHES ,ALMIGHTY GOD KEEP U HAPPY AND HEALTY EVERY DAY.
MUMMY WE LOVE U SO MUCH .WISHING U MANNY HAPPY RETURNS OF THE DAY.HAPPY BIRTHDAY ::::::::::::
FROM , AUSTIN AND CHILDREN ROYAL LOY N LEON
DOHA QATAR

From, AUSTIN LOBO, kemmannu/qatar

Anniversary
08/11/2012
Sherwin and Larissa Lewis Bangalore

Sherwin and Larissa Lewis Bangalore,
Dear Sherwin and Larissa,

May you always be warmed by each other’s smile,
Always take time to walk and talk a while,
Always know deep down you’re each other’s best friend,
And enjoy the kind of love that grows and knows no end.
Wishing you an ’always’ kind of love!

Happy Wedding Anniversary to both of you

With wishes,
Uncle Simon,aunty Matilda and Ashita
Bangalore

From, Simon Lasrado, Sullia/Bangalore

Happy Birthday
07/11/2012
Dearest Clarice

Dearest Clarice,
Many many happy returns of the day.

May god bless you and keep you in good health.

Have a great day!!

With lots of love and wishes from,

From, Mom,Sydney,Veena and Rhea, KMN / Dubai

Happy Birthday
07/11/2012
Susan Lewis Austrelia now in Jaipur,India

Susan Lewis Austrelia now in Jaipur,India,
Dearest Susan,

A world of wishes dear Susan,
Meant especially for you,
May all the nicest things be yours
Today and all year through!

This comes with many
special thoughts and
warmest wishes, too,
Because it means
so much to have a
Niece or cousin like you!

Wishing you
special happiness,
wonderful memories.
And all the best
On your birthday
And every day.

Happy Birthday

With wishes
Uncle Sunny,aunt Matilda and Ashita
Bangalore

From, Simon Lasrado, Sullia/Bangalore

Happy Birthday
07/11/2012
Clarice,

Clarice,,
Dear Clarice...

Many Many Happy Returns Of The Day.
May the God shower you with his blessings and give u long life.
May all your dreams come true.

HAPPY BDAY.!!!!!

With love
Mom,Archi,Nirmala,Arnold n Nikhil

From, nikhil menezes, kemmannu

Happy Birthday
07/11/2012
Clarice

Clarice,
Some feelings cannot be converted into words,they just can be felt. We can’t express my happiness on your birthday.
On your birthday we wish you much pleasure and joy
We hope all of your wishes come true.
May each hour and minute be filled with delight,
And your birthday be perfect for you.

With lots of love from, Stanley and Sam

From, Sam/Stanley, Kemmannu/Dubai

Happy Birthday
05/11/2012
Rixon  Andrade

Rixon Andrade,
Rikku,

We Wish You A Verry Happy B’Day To You.

From, Jason / Diana Andrade, Bangalore / Kemmannu

Happy Birthday
05/11/2012
Annalita Saldanha

Annalita Saldanha,
Dear Annalita!,
Happy birthday to my lovely sis,You do not know how much I miss,The silly fights and all the fun,
Where I purposely lost, and so you won,Happy birthday my dear sister!
Love From,
Dad(Maxim), Mama(Asha), and Melita
Phoenix,Arizona

From, Melita Saldanha, Kemmannu/U.S.A

Happy Birthday
04/11/2012
Rixon Andrade

Rixon Andrade,
Happy Birthday Rixon,

All the wrapping paper in the world wouldn’t be enough if I wanted to wrap my love for you as a special gift on your Birthday. Happy Birthday to the most loving husband from the most loving wife!

From, Sonalia Cornelio, Kemmannu

Happy Birthday
02/11/2012
Franky Saldanha Basrikatte

Franky Saldanha Basrikatte,
ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೆ೦ಕಿಕ್,

ಆಜ್ ತುವೆ೦ ಆಚರ್ಸು೦ಚಾ ತುಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಕ್ ಆಮ್ಚೆ ರಾಸ್ ರಾಸ್ ಉಲ್ಲಾಸ್.ಮಾಗ್ತಾಂ ತುಕಾ ಭಾಗಿ-ಸುಖಿ-ಸಂತೋಸ್ಭಾರಿತ್ ಜಲ್ಮಾ ದಿವಸ್. ಸರ್ವೆಸ್ಪೊರ್ ದೇವ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂನಿ ತುಕಾ ಸದಾ೦ಚ್ ರಾಕೊವ್ನ್ ವೊರು೦ವ್ದಿ. ತುಕಾ ಮೋಗ್,ಮಾಯ್ಪಾಸ್, ಲಾಂವ್ ಆವ್ಕ್, ಭಳ್-ಭಲಾಯ್ಕಿ, ಸಮಾಧಾನ್ ,ಅ೦ಗಡಿ-ತೋಟಚ್ಯಾ ಕಾಮಾ೦ತ್ ಜಯ್ತ್ ಮೊಳೊ೦ವ್ದಿ ಮುಣ್ ಮಾಗ್ತಾ೦ವು. ತುವೆ೦ ಕಾಡ್ಚೆ೦ ಹರ್ಯೇಕ್ ಮೇಟ್ ತುಜ್ಯಾ ತಿ೦ ತೆಗಾ೦ ಬುರ್ಗಿ೦ ಜ಼ಿನೊ, ಜೀಮ/ರಾಯನ್ ಅನಿಕ್ ಜ಼ೆನಿಮ್ ಸಾ೦ಗಾತಾ,ಸುಖಾನ್,ಸಮಾದಾನೆನ್ ಅನಿಕ್ ಸೊ೦ತೊಸಾನ್ ಜಾ೦ವ್ದಿ ಮುಣ್ ಆಮ್ಚೆ೦ ಮಾಗ್ಣೆ೦.ತುಜೆ೦ ಜೀವನ್ ನ೦ದನ್ ಜಾ೦ವ್ದಿ ಮುಣ್ ಆಮಿ೦ ಆಶೆತಾ೦ವ್.

ತುಕಾ ಸದಾಂಚ್ ಬೊರೆo ಮಾಗ್ಚಿo,
ಬಾಯ್,ಬಾವೊಜಿ ಆನಿಕ್ ಆಶಿತಾ
ಬೆಂಗಳೂರ್

From, Simon Lasrado, Sullia/Bangalore

Congratulations
01/11/2012
dr kr venkatkrishna shirva

dr kr venkatkrishna shirva,
Congratulations to rtn dr k r venkatkrishna. honoring karnataka rajyotsava udupi jilla award. We wish you all the Best from president and members
rotary club shirva

From, rotary club shirva, shirva

Season's Greeting
01/11/2012
ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಕನ್ನಡಿಗರೇ, ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.

ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಕನ್ನಡಿಗರೇ, ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.,
ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಕನ್ನಡಿಗರೇ, ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.

ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ

ಕನ್ನಡಿಗರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ 57ನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ಧಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು

•ಕನ್ನಡವನುಳಿದೆನಗೆ ಅನ್ಯ ಜೀವನವಿಲ್ಲ
•ಎಲ್ಲೇ ಇರು, ಹೇಗೆ ಇರು, ಎಂದೆಂದೂ ನೀ ಕನ್ನಡವಾಗಿರು..
•ಹೆಸರಾಯಿತು ಕರ್ನಾಟಕ, ಉಸಿರಾಗಲಿ ಕನ್ನಡ
•ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಯೆತ್ತು ; ಬಾರದು ನಿನಗೆ ಆಪತ್ತು!
•ಕನ್ನಡ, ಕನ್ನಡ; ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ!
•ಒಂದಾಗಿ, ಒಂದಾಗಿ; ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿ!
•ಬಾಯ್ಗೆ ಸವಿ ಕನ್ನಡ; ಕಿವಿಗೆ ಸವಿ ಕನ್ನಡ!
•ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಿರಿ; ಇಲ್ಲವೇ ತೊಲಗಿರಿ!
•ಕನ್ನಡ ಉಳಿದರೆ, ನಾವು ಉಳಿದೇವು!
•ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ; ಎಲ್ಲೆಡೆಗೂ ಕನ್ನಡ!
•ಹಾರುವ ಹಕ್ಕಿ ನೋಡಲು ಚೆನ್ನ; ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ನುಡಿಯಲು ಚೆನ್ನ!
•ತಪ್ತ ಕನ್ನಡಿಗ; ಸುಪ್ತ ಅಗ್ನಿಪರ್ವತ!
•ಕನ್ನಡವೇ ದಿವ್ಯ; ಕನ್ನಡವೇ ಭವ್ಯ!

ಇತೀ ನಿಮ್ಮವನೆ ಆದ

ರಫೀಕ್ ಕೋಲ್ಪೆ, ಉಪ ಸಂಪಾದಕರು ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿಗ ನ್ಯೂಸ್

From, Mahammad rafik kolpe, India

Click here to Post your Greetings.

Udupi: Traffic congestion and dangers to pedestria
View More

Obituary: Dennis Joseph Dsouza (72), Mount Rosary, KallianpurObituary: Dennis Joseph Dsouza (72), Mount Rosary, Kallianpur
Veez Konkani Issue # 130Veez Konkani Issue # 130
A Letter to CM Yediyurappa from Jaya Shreekrishna Parisara Premi SamitiA Letter to CM Yediyurappa from Jaya Shreekrishna Parisara Premi Samiti
Udupi BasketUdupi Basket
Contact for Masks, Sanitizers, PPE kits and More..Contact for Masks,  Sanitizers, PPE kits and More..
LIVE STREAM OF MASSES - Holy week schedule from Abu DhabiLIVE STREAM OF MASSES - Holy week schedule from Abu Dhabi
Smparka Feb 2020Smparka Feb 2020
Choice Furniture vast household showroom opens at Santhekatte, KallianpurChoice Furniture vast household showroom opens at Santhekatte, Kallianpur
Focus Studio, Near Hotel Kidiyoor, UdupiFocus Studio, Near Hotel Kidiyoor, Udupi
Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.
Delite Catering, SanthekatteDelite Catering, Santhekatte
Welcome to Thonse Naturecure HospitalWelcome to Thonse Naturecure Hospital
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
St. Alphonsa of India
Kemmann.com Face Book

Click here for Kemmannu Knn Facebook Link

Sponsored Albums