ಉಡುಪಿ: ಒಬ್ಬ ಮಹನ ಮಹಿಳೆ ಮಾಯಮ್ಮ ಯಾರಿವಳು,
ಉಡುಪಿ: ಒಬ್ಬ ಮಹನ ಮಹಿಳೆ ಮಾಯಮ್ಮ ಯಾರಿವಳು,

ಉಡುಪಿಯ ಪಂದುಬೆಟ್ಟು ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತಿದ್ದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಯಮ್ಮನವರು ಮೂಲತ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾಗಿದ್ದು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತಿದ್ದರು ಪಂದುಬೆಟ್ಟಿನ ಶೊಭ ಪ್ರಭಾಕರವರು ತಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಗುಡಿಸಲು ದರ್ಮರ್ಥವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮೂರು ವರುಷಗಳ ಮುಂಚೆ ಪತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಮಾಯಮ್ಮನವರ ಜೀವನ

Obituary - Celestine Juliana Pereira (75), Belvai
Obituary - Celestine Juliana Pereira (75), Belvai

ಉಡುಪಿ - ಇದು ಪೃಕ್ರತಿ ವಿಕೋಪವವೆ?
ಉಡುಪಿ - ಇದು ಪೃಕ್ರತಿ ವಿಕೋಪವವೆ?

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಕೇಳಿ ಆರಿಯದ ಹಿಂದೆ ಎಂದು ಸಂಭವಿಸದ ಅಘಾತಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತಲೆದೋರುತ್ತಿದೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಕರಾವಳಿಯ ತೋನ್ಸೆ, ಪಡುಕೆರೆ, ಬಾರ್ಕೂರು ಇತರ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು ಒಣಗಿ ಸಾಯುತ್ತಿವೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಇದು ವರೆಗೆ ನಾವು ಇಂತಹ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಕಂಡು ಕೇಳಿಯು ಆರಿತಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯರು ಹಾಗು ಕೆಲ ಬಲ್ಲವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ, ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮ

Body of Fisherman found after two days of search
Body of Fisherman found after two days of search

Obituary:  Cyril Machado (79), Bannanje, Udupi
Obituary: Cyril Machado (79), Bannanje, Udupi

Obituary: Leny Monteiro (92), Hosala, Barkur.
Obituary: Leny Monteiro (92), Hosala, Barkur.

ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಕೆಡೆಟ್ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ದೇಶದ ಹುತಾತ್ಮ ಸ್ಯೆನಿಕರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ
ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಕೆಡೆಟ್ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ದೇಶದ ಹುತಾತ್ಮ ಸ್ಯೆನಿಕರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

Deepavali celebrations at Planet Mars Foundation(R), Kallianpur.
Deepavali celebrations at Planet Mars Foundation(R), Kallianpur.

Planet Mars Foundation(R), Kallianpur. Is a orphanage for girl child who are orphans, destitute, poor background where we provide education and accommodation for free of cost. To encourage and motivate childrens in their talent and academic we provide them quality education and different activities.

Obituary: Mrs. Sophia DSouza, Mount Rosary, Kallianpur.
Obituary: Mrs. Sophia DSouza, Mount Rosary, Kallianpur.

Obituary: Mrs. Sophia DSouza, Mount Rosary, Kallianpur.

Obituary: George Dias age 55, Naimpally Kakkunje.
Obituary: George Dias age 55, Naimpally Kakkunje.

Obituary: George Cornelio, age 80, Kakkunje, Kallianpur.
Obituary: George Cornelio, age 80, Kakkunje, Kallianpur.

Obituary: Gracy B, age 85 years, Mount Rosary, Kallianpur
Obituary: Gracy B, age 85 years, Mount Rosary, Kallianpur

Obituary: Gracy B, age 85 years, Mount Rosary, Kallianpur

Obituary: Iren crasto age 76 passed in Goregaon, Mumbai.
Obituary: Iren crasto age 76 passed in Goregaon, Mumbai.

Family Enrichment Programme held at Mount Rosary Church, Santhekatte, Kallianpur
Family Enrichment Programme held at Mount Rosary Church, Santhekatte, Kallianpur

Udupi : The memorable event in the recent times of Mt Rosary providing lots of information on a successful marriage. Mount Rosary Parish community Santhekatte, Kallianpur celebrated their Marriage Enrichment day on Sunday, 11th October, 2015. A day long programme organised by Mount Rosary parish

Obituary: John Salvadore Lewis (68)  Mount Rosary Kallianpura
Obituary: John Salvadore Lewis (68) Mount Rosary Kallianpura

My church and my labour  ಸರ್ಥಿ ಶ್ರಮಾಧಾನ್  at Mount Rosary, Kallianpur:
My church and my labour ಸರ್ಥಿ ಶ್ರಮಾಧಾನ್ at Mount Rosary, Kallianpur:

The inaugural Parish voluntary Labour Day was held today at mount Rosary new church building project. The Parish priest prayed for the project Laying of Tiles for the church roof, the first roof tile was passed by Mr Jerry Vincent Dias Vice president of the parish delivered to the roof and was laid with great anticipation for a new church while others continued the task of passing the tiles. The

Udupi bullet Royal Enfield  club arranging bike tour to Karkala Bajegoli
Udupi bullet Royal Enfield club arranging bike tour to Karkala Bajegoli

Udupi bullet Royal Enfield club arranging bike tour to Karkala Bajegoli

Sports and activities Day at Mount Rosary, Kallinapur
Sports and activities Day at Mount Rosary, Kallinapur

Sports and activities Day at Mount Rosary, Kallinapur

Monthi Fest Celebration at Mount Rosary, Kallianpur
Monthi Fest Celebration at Mount Rosary, Kallianpur

Kallianpura Santhekatte, Feast of Nativity of Mary, Monti fest celebrated in Mount rosary Parish. The blessing of the rice grains from the new crop of the harvest was held at the Maria Goretti hospital premises in Kallianpura Santhekatte. Hundreds of children with flowers showered flowers en route o

Rotary Kallianpur felicitates man on move in Santhektte, Kallianpur.
Rotary Kallianpur felicitates man on move in Santhektte, Kallianpur.

Man from Odisha who has started riding his bicycle to move around India at the age of 23 has crossed our Kallianpur Santhekatte during end August, 2013. The man who has spent half of his life on a bicycle is now 53 and is still moving around in his journey. This could be the Guinness world record

Best Teachers Award to Aruna Kumari
Best Teachers Award to Aruna Kumari

Monthi Feast Novena - Day 5 in Mount Rosary Kallianpur.
Monthi Feast Novena - Day 5 in Mount Rosary Kallianpur.

These days the Novena of Mary takes place in a traditional splendour. The children beautifully dressed carrying flower basket in their hand filled with colourful flowers from their garden seen walking through all the streets towards the chruch. Here in Mount Rosary parish as the number of settlemen

Aatid Onji Dina at Santhekatte by JCI Kallianpura
Aatid Onji Dina at Santhekatte by JCI Kallianpura

JCI Kallianpura and Jaceerate Wing jointly organized “Aatid Onji Dina” at Hotel Madhuvana, Santhekatte. Shyam K Poojary owner of Mohini Towers Santhekatte inaugurated the traditional occasion of Aatid Onji Dina by playing china mane. Programme director Jagadish Kemmannu pointed out the need to car

Ash guard hanging on live power wire behind Robert crasto house
Ash guard hanging on live power wire behind Robert crasto house

Thonse, March 13, 2013: Believe it or not big big ash guards sited recently near Mudalkatta in Thonse behind River view. According to people in the surroundings, the climber creped on electric live wires and yielded the fruit. It is become problem for the man climbing coconut trees to pick the cro

Horse riding school inaugurate​d
Horse riding school inaugurate​d

Fr Philip Neri Aranha of Mt Rosary inaugurated horse riding and training school named after "Rising Mustang" .Mr Alan Lewis of Thonse

Horse riding school inaugurate​d
Horse riding school inaugurate​d

Fr Philip Neri Aranha of Mt Rosary inaugurated horse riding and training school named after "Rising Mustang" .Mr Alan Lewis of Thonse a well known personality who has already won the Bafalloe race is now aiming for horse race accolades. has the ambition of having a horse riding school

Urban Local Bodies - Voting in the Udupi District
Urban Local Bodies - Voting in the Udupi District

Polling to 208 urban local bodies across Karnataka gets underway at 7am and will go on until 5pm. Counting of votes is on March 11.The polls to urban local bodies of Udupi

Our ancestors in Thonse Kemmannu have left an evidence of their existence
Our ancestors in Thonse Kemmannu have left an evidence of their existence

Karantaka State Primary School ChessTournament 2012-2013, Mount Rosary School Santhekatte Kallianpura Udupi.
Karantaka State Primary School ChessTournament 2012-2013, Mount Rosary School Santhekatte Kallianpura Udupi.

The State level Chess tournament procession began with colourful display of dances traditional tiger dance Yakshagana characters Mount Rosary school band students and staff the dignitaries accompanied along the way with Fr Philpi Neri and Fr Naveen Dsouza of Mt Rosary parish are Pramod Madwaraj Yuva

Udupi: Mount Rosary, Kallianpura  to host the state level Chess Tournament
Udupi: Mount Rosary, Kallianpura to host the state level Chess Tournament

Kallianpur, Santhekatte: Mount Rosary English Medium School in association Government of Karnataka, Udupi District administration, Gilla Panchayat, Public Education Board, will be organizing the state level chess tournament from 17 November till the 20th of November, 2012 at the Mount Rosary English Medium School Premises.

St Lawrence ward community of Mount Rosary Parish Kallianpura Picnic in Jumlu
St Lawrence ward community of Mount Rosary Parish Kallianpura Picnic in Jumlu

The St Lawrence ward community of Mount Rosary Parish Kallianpura had an opportunity to enjoy the nature when they planned and set out a picnic day to the nearest waterfalls Jumlu in Santhekatte. Children of the ward were excited for the adventure on hearing the picnic and adults were happy to cook


Udupi: Traffic congestion and dangers to pedestria
View More

LIVE STREAM OF MASSES - Holy week schedule from Abu DhabiLIVE STREAM OF MASSES - Holy week schedule from Abu Dhabi
Veez Konkani Weekly - Issue # 121Veez Konkani Weekly - Issue # 121
Smparka Feb 2020Smparka Feb 2020
Land for Sale at Neelavara, Udupi District.Land for Sale at Neelavara, Udupi District.
Milagres English Medium, School, KallianpurMilagres English Medium, School, Kallianpur
Choice Furniture vast household showroom opens at Santhekatte, KallianpurChoice Furniture vast household showroom opens at Santhekatte, Kallianpur
Rozaricho Gaanz December IssueRozaricho Gaanz December Issue
Milarchi Laram - Issue Jan 2020Milarchi Laram - Issue Jan 2020
Focus Studio, Near Hotel Kidiyoor, UdupiFocus Studio, Near Hotel Kidiyoor, Udupi
Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.
Delite Catering, SanthekatteDelite Catering, Santhekatte
Welcome to Thonse Naturecure HospitalWelcome to Thonse Naturecure Hospital
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
St. Alphonsa of India