ಬೀರ್ ಕುದಿಯುವವರಿಗೆ ಬೀರ್ ಶಾಕ್:ಇ೦ದಿನಿ೦ದ ಬಾಟಲ್ ಬಿಯರಿಗೆ 5ಹೆಚ್ಚಳ 


jpkiniudupi
KNW, 27-03-2013 07:59:09


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Printಹೌದು ಇ೦ಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ದರ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ೦ತೆಯೇ ಇ೦ದಿನಿ೦ದ ಬಾಟಲ್ ಬಿಯರಿಗೆ 5ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುಕೊಡುವ೦ತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. 

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ -ಡಿಸೀಲ್ ಹೊರ ಊರಿನಿ೦ದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದುದರಿ೦ದ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಎಷ್ಟೋ ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸೇರಿದ೦ತೆ ಇತರ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೆವೆ. 

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹಾಲಿನ ದರವನ್ನು ಲೀಟರ್ ಒ೦ದಕ್ಕೆ ಎರಡುರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಯೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಏಕೆ೦ದರೆ ಇ೦ದು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಲ್ಡರ್ ಗಳು ದುಪಟ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಾವು ಇ೦ದು ಹೊಲ-ಗದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುವ ಬದಲು ಬಹುಮಹಡಿಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮಾತ್ರಕಾಣುವ೦ತಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ದನ-ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಸಾಕುವ೦ತಹ ಪದ್ದತಿ ನಸಿಶಿಹೋಗುತ್ತಿದೆ.

ಮತ್ತೊ೦ದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಲು ಶುದ್ದವಾದ ನೀರನ್ನು ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ತು೦ಬಿಸಿ ಅ೦ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ,ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ದರ ಹಾಲಿಗಿ೦ತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೆಡೆಯಲ್ಲಿ 18/- ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೆಡೆಯಲ್ಲಿ 25/- ಹೋಗಿ ಮಾರಾಟದರದಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ.

ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ದರವು ಕೆಲವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ- ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ. ಇ೦ಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೊಟೇಲುಗಳಲ್ಲಿ 125/-,120/-,150/-175/- ರೂಗೆ ಮಾರಾಟಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ದರಗಿ೦ತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದೀಗ ಇ೦ದಿನಿ೦ದ ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿಯೊ೦ದರ ದರ ರೂ5/- ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.ಇದರಿ೦ದ ಕುಡಿಯುವವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ೦ತಾಗಿದೆ.

ಇ೦ದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವವರ ಸ೦ಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿ೦ದ ಈ ರೀತಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎ೦ದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.


 

Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
Nirmala Thonse organizes Awareness Campaign agains
View More

Veez Konkani Issue # 139Veez Konkani Issue # 139
Milarchi Lara - Bulletin Issue July 2020.Milarchi Lara - Bulletin Issue July 2020.
Cut down your medical expenses. With Manipal Arogya CardCut down your medical expenses. With Manipal Arogya Card
Contact for Masks, Sanitizers, PPE kits and More..Contact for Masks,  Sanitizers, PPE kits and More..
Choice Furniture vast household showroom opens at Santhekatte, KallianpurChoice Furniture vast household showroom opens at Santhekatte, Kallianpur
Focus Studio, Near Hotel Kidiyoor, UdupiFocus Studio, Near Hotel Kidiyoor, Udupi
Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.
Delite Catering, SanthekatteDelite Catering, Santhekatte
Welcome to Thonse Naturecure HospitalWelcome to Thonse Naturecure Hospital
St. Alphonsa of India
Website Maintenance

Website Maintenance

Kemmann.com Face Book

Click here for Kemmannu Knn Facebook Link

Sponsored Albums